POLISH DESIGNER: magda butrymbluzka/blouse - MAGDA BUTRYM
spodnie/pants - ZARA
INSTAGRAM