POLISH DESIGNER: magda butrymbluzka/blouse - MAGDA BUTRYM
spodnie/pants - ZARA

<b></b>
INSTAGRAM